Εκλογές Οκτωβρίου 2021, επανασυγκρότηση του ΔΣ σε σώμα

Μετά τις εκλογές της 10ης και 11ης Οκτωβρίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων ΜΣΑ στη συνεδρίασή του της 14ης Οκτωβρίου 2021 επανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Σταθάς
Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Κατσιαμάκης
Γραμματέας: Βίρνα Χριστούλα
Ταμίας: Αθανάσιος Πολονύφης
Έφορος: Εύα Στεφανάκη
Μέλος: Αθανασία Βαγενά
Μέλος: Ευθυμία Σαραντάκου