Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου

Άλιμος, 21 Σεπτεμβρίου 2022

Αγαπητοί Γονείς,

Σε εφαρμογή των άρθρων 9 & 10 του καταστατικού του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Αλίμου,

ΚΑΛΕΙΣΤΕ να παρευρεθείτε στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου στις 28 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στον προαύλειο χώρο του Σχολείου (ή στην αίθουσα εκδηλώσεων, αν το επιβάλλουν οι καιρικές συνθήκες).
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχει το 1/3, τουλάχιστον, των ταμειακά ενήμερων μελών. Αν, όπως αναμένεται, δεν υπάρξει απαρτία στις 28 Σεπτεμβρίου, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την εβδομάδα που ακολουθεί, δηλ. στις 5 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα, οπότε και θα βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη είναι παρόντα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

  • Έγκριση απολογισμού και οικονομικής διαχείρισης του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη:

  • Διοικητικού Συμβουλίου
  • Εξελεγκτικής Επιτροπής
  • Αντιπροσώπων στα δευτεροβάθμια όργανα
  • Εκλογή μελών της εφορευτικής επιτροπής
  • Λοιπά ζητήματα

Για το ΔΣ

Ο πρόεδρος Κωνσταντίνος Σταθάς

Η γραμματέας Βίρνα Χριστούλα

Κυθηρίων & Δήμητρος 17, ΤΚ 17456 Άλιμος

www.mousikoalimou.gr email:sygomsa@gmail.com