Μουσικό Σχολείο Αλίμου | Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων
Κυθηρίων 69 & Δήμητρος 17, Άλιμος, 1745, ΑΘΗΝΑ
e-mail: sygomsa@gmail.com
Τηλέφωνο: 210 9963561
Fax: 210 9963671