Μουσικά Σχολεία ….Μία Αγκαλιά

Στο Μουσικό μας σχολείο μας γίναμε όλοι μαζί μια αγκαλιά για τα 4 αδελφά σχολεία μας στη Θεσσαλία…

Συλλέχθηκαν συγκεκριμένα είδη, τα οποία τα παιδιά μας ταξινόμησαν και συσκεύασαν για τους συμμαθητές τους που δοκιμάζονται, στέλνοντας μαζί το νοιάξιμο και την αγάπη όλων μας…

Μαθητική κοινότητα- Σύλλογος καθηγητών -Σύλλογος γονέων