Μουσική – Καλλιτεχνική Διαμαρτυρία

Η Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων διοργανώνει μουσική – καλλιτεχνική διαμαρτυρία ενάντια στην υποβάθμιση των μουσικών & καλλιτεχνικών σχολείων την

Τρίτη 5 Απρίλη, 11:00 π. μ, στην Πλατεία Συντάγματος

Γονείς, μαθητές και καθηγητές των μουσικών & καλλιτεχνικών σχολείων συμμετέχουμε στην διαμαρτυρία στο κέντρο της Αθήνας και διοργανώνουμε αντίστοιχες εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα.

Απαιτούμε:

  • Κάλυψη του συνόλου των εκπαιδευτικών αναγκών των μουσικών & καλλιτεχνικών σχολείων από ενάρξεως του σχολικού έτους.
  • Δωρεάν βιβλία και εξοπλισμό για όλους τους μαθητές.
  • Μετακινήσεις χωρίς περιορισμούς.
  • Υποχρεωτική αναγνώριση του επιπέδου σπουδών των μαθητών στα μουσικά & καλλιτεχνικά σχολεία.
  • Δωρεάν διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίων στην Ευρωπαϊκή Μουσική, την Βυζαντινή Μουσική και τα Παραδοσιακά Όργανα – να εφαρμοστεί ο νόμος και η σχετική υπουργική απόφαση που παραμένει ανενεργή εδώ και χρόνια.