Πρόσκληση σε Τακτική Εκλογο-απολογιστική Γενική Συνέλευση, 4/11 Νοεμβρίου 2020

Προς όλα τα μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΜΣΑ, Άλιμος, 27 Οκτωβρίου 2020

Αγαπητοί Γονείς,
Σε εφαρμογή των άρθρων 9 & 10 του καταστατικού του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Αλίμου,
ΚΑΛΕΙΣΤΕ να παρευρεθείτε στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου στις 4 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, στον προαύλειο χώρο του Σχολείου.
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχει το 1/3, τουλάχιστον, των ταμειακά ενήμερων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία στις 4 Νοεμβρίου η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, στις 11 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα, οπότε και θα βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη είναι παρόντα

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
Έγκριση απολογισμού και οικονομικής διαχείρισης του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη:
Διοικητικού Συμβουλίου
Εξελεγκτικής Επιτροπής
Αντιπροσώπων στα δευτεροβάθμια όργανα
Εκλογή μελών της εφορευτικής επιτροπής
Λοιπά ζητήματα
Θα τηρηθούν αποστάσεις και η χρήση μάσκας θα είναι υποχρεωτική.

Για το ΔΣ
Ο πρόεδρος Κωνσταντίνος Σταθάς
Η γραμματέας Βίρνα Χριστούλα
Κυθηρίων &Δήμητρος 17, ΤΚ 17456 Άλιμος
www.mousikoalimou.gr email:sygomsa@gmail.com